Architecture du Paysage au Maroc

الحدائق التراثية المغربية عبر العصور

الحدائق التراثية المغربية عبر العصور

على عكس الموروث العمراني الهائل الذي يزخر به المغرب منذ نشأت الدولة المغربية إلى حدود اليوم، فلا توجد معلومات ملموسة كثيرة عن الحدائق التراثية القديمة التي أُنشِئَت بالبلاد منذ دخول…

1024 652 إدريس السعداني